Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Independer Services B.V. van
toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Independer Services B.V. doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site
(inclusief alle productinformatie die er te vinden is) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet
garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor
eigen rekening en risico. Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als je ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur je e-mail naar info@independer.nlservices.nl.

Rechten

Independer Services B.V., of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en
merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site
staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal,
(handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van
de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële
doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen,
verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Independer.

Wijzigingen

Independer Services B.V. mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze
disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om
regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.