Kwaliteitsgarantie

Independer Services is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Wij voldoen aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd. In geval van conflicterende belangen tussen bemiddelaar (Independer) en gevolmachtigde (Independer Services) geldt deze procedure.