Anker

Dit zegt Anker over zichzelf:

Als bemanningsverzekeraar verzekert Anker bemanningsleden in dienst van maritieme werkgevers. Dit doet zij zowel in een nationale als internationale context. Als intermediair-verzekeraar verzekert Anker klantgroepen via het volmacht bedrijf en de daarbij aangesloten intermediairs. Anker biedt verzekeringsoplossingen op de terreinen ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, ongevallen, reis en rechtsbijstand.

Missie
In samenwerking realiseren van no-nonsense verzekeringsoplossingen voor klantgroepen.

Visie
Anker wil als zelfstandig verzekeraar in een gebureaucratiseerd verzekeringslandschap toegankelijkheid en betrokkenheid bieden. Haar verzekeringsoplossingen moeten praktisch toepasbaar en markt- en klantgericht zijn. Oplossingen worden met partners en vertegenwoordigers van de klantgroepen ontwikkeld. Vanuit deze verbondenheid wil Anker komen tot duurzame samenwerkings- en klantverbanden.

Identiteit
Doen wat je zegt, zeggen wat je doet. Of niet doet. De grondslag voor elke samenwerking, dus ook voor verzekeren. Werken op basis van vertrouwen en wederkerigheid. Open en duidelijk zijn. Betrokkenheid tonen. Er zijn op de momenten wanneer het ertoe doet.
Anker hecht veel waarde aan de samenwerking met volmachten. Het is een belangrijk distributiekanaal dat zich kenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit op het gebied van specifieke doelgroepen en maatwerkproducten. Ook wanneer u als volmachtbedrijf een pakket onder eigen label in de markt wilt zetten, werken wij daar graag aan mee.