Fatum

Dit zegt Fatum Nederland over zichzelf:

Fatum Nederland is in 2009 opgericht en houdt zich uitsluitend bezig met schadeverzekeringen voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.
Fatum treedt in Nederland op als:

• herverzekeraar
• participeert in pool tekening en
• verstrekt volmachten.

Meer dan 100 jaar hebben wij onder de vlag van de Internationale Nederlanden Groep (ING) in het Koninkrijk der Nederlanden geopereerd. Sinds 2003 maken wij onderdeel uit van de Guardian Holdings Group gevestigd in Trinidad & Tobago. Eén van de grootste financiële dienstverleners in het Caribisch gebied. Binnen deze groep wordt gestreefd naar verhoging van het rendement door ‘economies of scale’. Met onze op de Nederlandse wetgeving gebaseerde producten, is de stap naar markten met vergelijkbare wet- en regelgeving voor de hand liggend.
• Vergunningen
• Om aan de groeidoelstellingen van Guardian Holdings Limited te voldoen, heeft Fatum General Insurance N.V. in 2009 de eerste schreden op de Nederlandse markt gezet. In dat jaar is gestart met het opzetten van verzekeringsactiviteiten in Nederland, het aanbieden van financiële schadeverzekeringen in de Nederlandse markt.
• De Nederlandse Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, controleert of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen. De AFM houdt gedragstoezicht, controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. Middels een notificatieprocedure bij De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Fatum General Insurance N.V. van DNB toestemming verkregen (financiële) diensten te verrichten in Nederland.