Over ons

Independer Services B.V. is het volmachtbedrijf van Independer. Namens verschillende verzekeraars mogen wij:

  • verzekeringen afsluiten
  • premies incasseren
  • schades afhandelen

Waarom Independer Services?

Independer Services handelt alles rondom jouw verzekering af. Door als gevolmachtigde op te treden heb je alleen met ons te maken en kunnen we je sneller en beter van dienst zijn. Bovendien werken we efficiënt, waardoor we de premies laag kunnen houden.

Om welke verzekeringen gaat het?

Independer Services regelt alles voor de particuliere autoverzekeringen van a.s.r., Nationale Nederlanden en Reaal. Wij doen dit ook voor de motorrijtuigenrechtsbijstandverzekeringen van Arag.

Independer Services regelt ook alles voor het Independer Beste-in-1 pakketHuis-in-1 pakket namens Anker, Arag, a.s.r., Fatum, Nationale Nederlanden, Reaal en Unigarant.

Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen van de verzekeraar een vergoeding in de vorm van een percentage van de premie.

Ons Fraudebeleid

Doel van het fraudebeleid

Het doel van fraudebeleid is gericht op het voorkomen en bestrijden van fraude.

Wat verstaan we onder fraude
Het doelbewust benadelen van de verzekeraar om er zelf financieel beter van te worden, of om een ander er financieel beter van te laten worden.

Voorbeelden:

-Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie bij een aanvraag
-Meer claimen dan de werkelijk geleden schade
-Schade bij meerdere verzekeraars claimen
-Het vervalsen van een reparatiefactuur of aankoopnota
-Het claimen van schade die is voorgevallen voor de ingangsdatum van de verzekering

Hoe sporen we fraude op

Wij gebruiken verschillende manieren om fraude op te sporen. Zo zijn er verschillende bronnen waar wij informatie uit halen,  uiteraard houden wij ons aan hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.
-Bij een schademelding onderzoeken wij het claimgedrag van zowel de verzekerde als de tegenpartij
-Bij autoschade controleren wij steekproefsgewijs de gegevens van de kentekenhouder met die van de aanvrager

Welke maatregelen treffen wij bij (vermoeden van) fraude
Bij (vermoeden van) fraude geven wij de beoordeling van een aanvraag of de afhandeling van een schade uit handen aan de afdeling Speciale Zaken van verzekeraar zelf.

Met als mogelijk gevolg:
-De schade wordt niet vergoed of teruggevorderd
-Beëindiging  van de verzekering
-Uitsluiting van nieuwe verzekeringen
-Plaatsing op een interne lijst door verzekeraar                                                                                                                         -Plaatsing van een EVR door de verzekeraar
-Melding van fraude aan Stichting Cis door de verzekeraar
-Aangifte bij de politie door de verzekeraar

Wat is Stichting Cis:
Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) is een organisatie van en voor verzekeraars en hun gevolmachtigden. CIS ondersteunt haar deelnemers bij het optimaliseren van hun processen en het maken van de benodigde afwegingen in acceptatie- en claimtrajecten. Wanneer u als consument een verzekering aanvraagt of als u een schadeclaim indient bij uw verzekeraar kan deze een controle via de CIS databank doen. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u het recht om te weten welke gegevens eventueel over u zijn verwerkt in de CIS databank.