Privacystatement

Privacystatement

Bescherming Persoonsgegevens

Independer Services B.V.  garandeert je dat we met jouw persoonlijke gegevens heel zorgvuldig om gaan. We geven ze niet aan anderen, behalve aan financiële instellingen waarvan je informatie, een offerte of een financieel product via ons hebt aangevraagd.

Verzekeraars en volmachtorganisaties (zoals Independer Services) kunnen, in verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid, je gegevens raadplegen en (laten) vastleggen in het Centraal informatiesysteem van in Nederland actieve verzekeraars. Dit gebeurt door de Stichting CIS. Op deze manier willen verzekeraars en volmachtorganisaties risico’s beheersbaar houden en fraude tegengaan. Independer kan als tussenpersoon geen gegevens van CIS inzien en/of gegevens (laten) vastleggen. Dit kan wel door de verzekeraar of de volmachtorganisatie, zoals Independer Services, worden gedaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind je ook het privacyreglement van Stichting CIS. Het CIS is te bereiken via: Stichting CIS, Postbus 91627, 2509 EE Den Haag en tel. 070-3338511.

Independer Services B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen je een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die je achterlaat en de verwerking ervan.

We houden ons in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarom is Independer Services B.V. aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Independer Services B.V., gevestigd aan de Celebeslaan 2, 1221 GV te Hilversum.

Inzage en correctie

Gebruikers van Independer Services B.V. kunnen hun persoonsgegevens inzien en zo nodig laten corrigeren. Wil je dit, stuur dan een verzoek naar: Independer  Services B.V. , Celebeslaan 2, 1217 GV te Hilversum, ter attentie van Juridische Zaken. Of per e-mail: juridischezaken@independer.nl. Stuur bij je verzoek wel een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op: Independer Services B.V. , Celebeslaan 2, 1217 GV te Hilversum, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken. Of stuur een e-mail naar: juridischezaken@independer.nl.

Wijzigingen

Independer Services B.V. heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Independer Services B.V.