Schadefolder

Heb je schade? Dat is altijd vervelend en komt nooit gelegen.
Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) hebben een folder ontwikkeld waarin het proces van schadebehandeling duidelijk wordt uitgelegd. De folder vind je hier.